Loggbok Landsort

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar ... Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort, Fiber till hushållen och med planfrågor för Landsorts utveckling.

19-20 februari ÖförÖ: kärnöprocessen igång

Loggbok 2019Posted by Roland Steen Fri, March 01, 2019 08:12:02
Under två dagar samlas över 50 personer i vandrarhemmets samlingssal för att prata om konkreta utvecklingsbehov för Landsort. Hälften av deltagarna är från Landsort, fastboende såväl som fritidsboende, hälften kommer utifrån (myndigheter, samhällsfunktioner, EU-organ ...) Under ledning av en skicklig processledare lotsas gruppen igenom dagsläget, problem, utmaningar, möjligheter och fram till konkreta projektplaner. Länsstyrelsen och Region Stockholm (fd landstinget) är organisatörerna av det hela.

Mer om ÖförÖ-processen finns att läsa på www.oforo.se. Där kommer också inom kort att finnas en egen rubrik för Landsort och resultaten från ÖförÖ-dagarna på Landsort att redovisas.