Loggbok Landsort

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar ... Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort, Fiber till hushållen och med planfrågor för Landsorts utveckling.

26 juni Samrådsprocessen för projektet Landsorts hamnar är igång

Loggbok 2018Posted by Roland Steen Mon, July 02, 2018 15:27:28
Med ett möte på Länsstyrelsen drar samrådsprocessen för miljöprövningen igång. Konsulten Structor och LSMC håller i mötet. Alla berörda myndigheter deltar - utöver länsstyrelsen även Nynäshamns kommun, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Statens Fastighets-verk, Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting och Sjöfartsverket.
Genom mötet är alla aktörer på banan och de viktiga frågorna för den förestående processens genomförande klarlagda.