Loggbok Landsort

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar ... Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort, Fiber till hushållen och med planfrågor för Landsorts utveckling.

7 juni Getter på gång på Landsorts norra del

Loggbok 2018Posted by Roland Steen Thu, June 07, 2018 13:22:01
Allt är nu klart för djurhållaren Gålö Gårdsmejeri att i år släppa ut 30 unga getter som skall beta i Norrhamn/Skravleviken. Getter är inte aggressiva mot människor utan snarare sällskapliga. Betet kommer att pågå från början av juni till mitten av oktober, om inte torkan blir svår och omöjliggör bete. Avtalet med Gålö och länsstyrelsen avser 2018. LSMC svarar för daglig tillsyn. Länsstyrelsen finansierar och ansvarar för verksamheten.
Staketet som avgränsar getbetet blev uppsatt den gångna veckan. Det är ännu inte helt klart vilket datum getterna anländer.