Loggbok Landsort

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar ... Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort, Fiber till hushållen och med planfrågor för Landsorts utveckling.

28 mars Startmöte för miljöprövnings-processen för Landsorts Hamnar

Loggbok 2018Posted by Roland Steen Mon, April 02, 2018 17:36:35

LSMC (med sin tekniske rådgivare Tage Edwardsson) och Nynäshamns kommun har kontraktsgenomgång och startmöte med det upphandlade konsultföretaget Structor Miljöbyrån. Tidsschemat för arbetet läggs upp, med sikte på en färdig ansökan till miljödomstolen i november. Under våren-sommaren kommer bl a kompletterande bottenundersökningar att ske, framför allt i Norrhamn."