Loggbok Landsort

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar ... Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort, Fiber till hushållen och med planfrågor för Landsorts utveckling.

27 mars KIKA-seminarium på Södertörns högskola

Loggbok 2018Posted by Roland Steen Wed, March 28, 2018 07:58:49
Tillsammans med forskarna på Södertörns högskola arbetar projektgruppen fram en struktur och ett innehåll i en andra praktisk tillämpning för KIKA-projektet, om det maritima arvet. Navet för arbetet med berättelsen blir vraket Severn utanför Krogen. Det handlar om dels en upplevelseresa i 3D och med VR-teknik, dels kunskaps- och informationspunkter att fördjupa sig i under resan och dels former för interagerandet med upplevelsen och kunskaperna.