Loggbok Landsort

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar ... Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort, Fiber till hushållen och med planfrågor för Landsorts utveckling.

29 augusti 2017 Kopparnätets nedläggning och Fiber

Loggbok 2017Posted by Roland Steen Wed, August 30, 2017 14:24:33
LSMC har möte med Telia och kommunledningen om Telias aviserade nedläggning av kopparnätet och om fiberfrågorna.
Kopparnätet kopplas ut 2018-10-01. Det kommer att ersättas med ett erbjudande om uppkoppling via mobiltelefonnätet, på en enklare 99 kr-nivå och en mer omfattande 329 kr-nivå. Man kommer också att om så önskas förses med en speciell antenn, som ger bättre signal än vad nedtagning genom mobiltelefonen gör.
Fiberfrågan kommer vi att fortsätta diskutera i ett gemensamt möte inom kort där också Skanova och Stadsnät ska delta. Den fiberlösning det skulle kunna innebära är nuläget en av de tre vägar som vi tittar på. Det gör vi i första hand genom föreningen Landsort Fiber, som LSMC startade för några år sedan.