Loggbok Landsort

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar ... Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort, Fiber till hushållen och med planfrågor för Landsorts utveckling.

25 augusti 2017 Nynäshamns politiker gäster hos LSMC

Loggbok 2017Posted by Roland Steen Mon, August 28, 2017 10:06:26
Landsort får heldagsbesök av den politiska ledningen i Nynäshamn, med det nya kommunalrådet Patrik Isestad i spetsen. Syftet från LSMCs sida är att se till att alla politiska aktörer har samma bild av de fastboendes situation och synpunkter. LSMC presenterar de viktigaste aktiviteterna på Landsort - framför allt hamnprojektet och diskussionerna runt eventuella friköp. Också fiberfrågan och KIKA-projektet tas upp.