Loggbok Landsort

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar ... Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort, Fiber till hushållen och med planfrågor för Landsorts utveckling.

12 juni Landsort utses till ”Kärnö”

Loggbok 2018Posted by Roland Steen Thu, June 21, 2018 09:40:04

Landstingsfullmäktige antar den nya utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS. Planen ligger till grund för bl a arbetet med skärgårdens utveckling. Kärnöar är ett nyckel-begrepp, öar där man vill slå vakt om och utveckla infrastrukturen för fastboende och näringslivsutveckling. Med dagens beslut införlivas Landsort i den grupp av tiotalet öar som nu har kärnöstatus. Bebyggelse, bostäder, kommunikationer och service är nyckelområden. Det här betyder också att Landsort kommer med i en process för ö-utveckling, kallad ”Ö för Ö”, driven av länsstyrelsen.


Den stora utvecklingsplan som man har beslutat om, RUFS 2050, finns att tillgå på nätet.