Loggbok Landsort

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar ... Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort, Fiber till hushållen och med planfrågor för Landsorts utveckling.

13 mars Möte på Landsort om mulbete

Loggbok 2018Posted by Roland Steen Thu, March 15, 2018 10:16:48

LSMC träffar länsstyrelsens förvaltare av Landsorts naturreservat och Gålö Gårdsmejeri för att diskutera möjligheterna att återuppta mulbete på Landsort. Mötet leder till att LSMC ska påbörja förberedelser för ny avstängsling av norra udden, från Skravleviken till Norra Österhamn. Det nya stängslet avses dras i samma stråk som det befintliga nu förfallna stängslet. Förhoppningsvis ska till sommaren ett 30-tal unga getter beta på norra Landsort.