Loggbok Landsort

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar ... Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort, Fiber till hushållen och med planfrågor för Landsorts utveckling.

12 mars Beslut om konsult för hamnprojektet

Loggbok 2018Posted by Roland Steen Thu, March 15, 2018 10:09:10
LSMC och Nynäshamns kommun tar (på var sitt håll, för sin respektive del) beslut om teknisk konsult att bistå i miljöprövningsprocessen får hamnprojektet, efter en noggrann utvärdering under vintern enligt den offentliga sektorns upphandlingskrav. Tre företag hade inbjudits att lämna anbud. Valet landade slutligen på Structor Miljöbyrån i Stockholm i samverkan med ELU. Structor har stor erfarenhet från den typ av arbete det här handlar om, bl a också i tidigare uppdrag för Sjöfartsverket