Loggbok Landsort

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar ... Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort, Fiber till hushållen och med planfrågor för Landsorts utveckling.

9 mars KIKA-seminarium på Östersjöcentrum

Loggbok 2018Posted by Roland Steen Thu, March 15, 2018 09:59:31

Tillsammans med forskarna på Östersjöcentrum och Nynäshamns gymnasium arbetar projektgruppen fram en struktur och ett innehåll i en första praktisk tillämpning för KIKA-projektet, ”Resan till Landsortsdjupet”. Det handlar om dels en upplevelseresa i 3D och med VR-teknik, dels kunskaps- och informationspunkter att fördjupa sig i under resan och dels former för interagerandet mellan ”den resande” (gymnasieelev eller allmänintresserad besökare) och upplevelsen och kunskaperna.