Loggbok Landsort

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar ... Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort, Fiber till hushållen och med planfrågor för Landsorts utveckling.

1 mars Beslut om sprängsten för vågbrytare

Loggbok 2018Posted by Roland Steen Tue, March 13, 2018 14:23:40

Sjöfartsverket tar det formella beslutet att ställa sprängsten som uppstår vid verkets kommande arbete på Södertäljeleden (”Landsortsfarleden”) till förfogande utan kostnad, i enlighet med miljöbalkens krav på nyttiggörande av naturresurser, för anläggning av vågbrytare vid Västerhamn och Norrhamn. Det här är ett ytterligare viktigt steg av de många som behöver tas fram emot ett genomförande av Landsorts hamnprojekt.