Loggbok Landsort

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar ... Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort, Fiber till hushållen och med planfrågor för Landsorts utveckling.

22 januari Möte om Landsorts Hamnar

Loggbok 2018Posted by Roland Steen Thu, January 25, 2018 09:37:40

Möte med alla viktiga aktörer för projektet Landsort Hamnar, under kommunalrådet Patrik Isestads ledning. Landstinget, Fastighetsverket, Länsstyrelsen, Utö Rederi, SSIF medver-kade. LSMC höll i mötet tillsammans med kommunen. Ett bra möte som landade dels i start på en tyngre process för att ta projektet fram emot framtida genomförande, dels en process som ska knyta ihop aktörerna i gemensam finansiering av den fortsatta miljöprövnings-processen.

Samtidigt pågår LSMCs och kommunens upphandling av tekniska konsulter för miljöpröv-ning och konstruktion. Ett beslut om vilket företag som ska väljas kommer närmaste veckorna.